Laten wij ons even voorstellen.

Peuteropvang Ukkie Pukkie is een gezellige, niet al te grote opvang in het buitengebied van Ermelo.  Wij bieden van maandag t/m vrijdag plaats aan 16 peuters per ochtend. 

Na ruim 10 jaar zelfstandigheid zijn wij in augustus 2005 samengegaan met Basisschool "De Goede Herder", op hetzelfde terrein. Voor veel kinderen die doorstromen naar deze basisschool verloopt de overstap op deze manier heel soepel. De juffen en kinderen zien elkaar regelmatig en de eerste contacten zijn daardoor al gelegd. Maar natuurlijk zijn kinderen die doorstromen naar andere basisscholen ook van harte welkom.

Wij zijn een Christelijke instelling. Dat betekent dat wij het woord van God als richtlijn gebruiken voor ons handelen t.a.v. de kinderen en elkaar. Wij zingen naast de gebruikelijke peuter-en kleuter liedjes ook christelijke versjes, en openen de kring met een gebedje dat wij vaak samen met de kinderen invullen.