Bestuur

Met het oog op een goede doorgaande lijn, hebben de besturen van Ukkie Pukkie en de Goede Herder school besloten formeel bestuurlijk te gaan samenwerken. Eind mei 2013 is dit officieel bij de notaris vastgelegd. Beide besturen waren daarvoor al jaren nauw met elkaar verbonden.                                      

Het bestuur kent twee geledingen: dagelijks (DB) en toezichthoudend bestuur. (TB) 

Het DB neemt beslissingen over de dagelijkse gang van zaken en is vrij om allerhande zaken bij te sturen.
Dit DB legt jaarlijks verantwoording af aan het TB.
 

Samenstelling:
DB: Jozias de Koeijer, Gerjanne van Nijhuis en  Wouter Timmer.
TB:  Mw. L. Knol en  Ada Schreuder.

Eindverantwoordelijke voor de gang van zaken is Jozias de Koeijer, directeur van de Goede Herder school.
 

Voor de goede orde, de stichting Ukkie Pukkie en vereniging Scholen met de Bijbel hebben beiden eigen statuten en behouden op die wijze hun eigenheid.
Deze bestuurlijke stappen zijn gezet met het oog op de toekomst en in het belang van de leerlingen van Ukkie Pukkie en de Goede Herderschool.

Voor de dagelijkse aansturing kunt u zich richten tot de leidsters.