Inschrijven

Aanmelden, wanneer en hoe?

U kunt uw kind aanmelden via dit formulier of even een formulier ophalen op onze speelzaal. Bellen kan natuurlijk ook, ons telefoonnummer is : 0341-552312. U mag uw kind in principe altijd bij ons inschrijven, maar vanaf 1 jaar is op zich vroeg genoeg.

De wachtlijst

Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt hij of zij op de wachtplaats geplaatst en opgeroepen vanaf twee jarige leeftijd. Tenzij u aangegeven heeft te wachten tot een later gekozen tijdstip. Ook wanneer de wachtlijst groot is, kan het iets langer duren voordat uw peuter aan de beurt is. Het is mogelijk om een voorkeur op te geven voor een bepaalde ochtend. Wij zullen dan proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wanneer uw kind aan de beurt is wordt u hierover gebeld en spreken we een begindatum af. 

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage 

Met ingang van 1 januari 2018 is de hoogte van de maandelijkse bijdrage voor de peuteropvang afhankelijk van uw inkomen. De ouderbijdrage wordt maandelijks voldaan. Tevens betaalt u eenmalig 17.50 euro inschrijfgeld. De betaling geschiedt vooraf. U ontvangt van ons een machtigingsformulier om de contributie automatisch te laten verlopen. Vakanties betaalt u door, met uitzondering van de zomervakantie. Vervolgens bieden wij de mogelijkheid om uw peuter incidenteel een extra dagdeel te laten komen. Dit uiteraard in overleg met de leidsters, en alleen als er die dag ook een plekje vrij is natuurlijk.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 

Dan ontvangt u van ons een factuur met een bruto ouderbijdrage. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen heeft u op voorhand al een deel van het factuurbedrag van de belastingdienst ontvangen. Op de website van de belastingdienst staan alle eisen waaraan u moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. 
Om deze toeslag aan te vragen gaat u naar www.toeslagen.nl, log daar in. Ga vervolgens naar “ mijn toeslagen”, log in met uw digiD. 
En vraag vervolgens de kinderopvangtoeslag aan. 
Bij de aanvraag wordt gesproken over “ uren volgens een contract”, die overeenkomst stellen we samen met u op. U kunt nu gewoon de uren van de dagdelen bij elkaar optellen. Zie de voorbeelden hieronder.

Zaken die u moet weten bij de aanvraag van de toeslag:

- Het uurtarief van de kinderopvang wordt jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld. We volgen hierbij de landelijke normen.
- Voor de toeslag heeft u ook een LRK-nummer van de speelzaal nodig, dit nummer is: 309803883 

Tevens is het goed om te weten dat we op de ochtenden een dagdeel hebben van 4 uur 
(08.15 - 12.15 uur). De woensdagochtend is van 08.30 tot 12.30.

Heeft uw peuter een VVE-indicatie? 

Dan ontvangt u van ons een factuur in overeenstemming met de huidige afspraken. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Een ouder die geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen kinderdagverblijven, kan bij gebruik van peuteropvang in aanmerking komen voor ‘de gemeentelijke regeling’. De ouder dient met de verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’  en een IB-60 verklaring (inkomensverklaring) aan de peuteropvang en aan gemeente te verklaren dat hij/zij geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft dan een subsidie aan de peuteropvang, zodat de betreffende ouder een lager tarief in rekening gebracht krijgt voor peuteropvang. U betaalt dan het netto bedrag dat bij betreffend verzamelinkomen in de tarievenlijst staat. 

Wat is kinderopvangtoeslag? 

Kinderopvang toeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst.
U komt in aanmerking voor kinderopvang toeslag wanneer er sprake is van: 

  • Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of wanneer ouders/verzorgers een studie volgen of deelnemen aan een traject naar werk of inburgeringscursus;
  • Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, een studie volgt of deelneemt aan een traject naar werk of inburgeringscursus.

Wat wordt verstaan onder werk? 

De Belastingdienst verstaat onder werk: 

  • In dienst zijn bij een werkgever; 
  • Zonder vergoeding meewerken in de zaak van uw partner; 
  • Winst uit onderneming hebben; 
  • Inkomsten uit andere werkzaamheden hebben, bijvoorbeeld als freelancer of artiest; 
  • Een re-integratietraject volgen via uw werkgever. 

Daarnaast kunt u in een aantal situaties ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als u niet werkt. Meer informatie hierover vindt u op: www.toeslagen.nl. Via deze site kunt u ook de kin- deropvangtoeslag aanvragen of een proefberekening maken. 

Hoe kom ik in aanmerking voor ‘de gemeentelijke regeling'? 

Een ouder/verzorger dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u niet allebei een inkomen heeft. U kunt dit aantonen door een inkomensverklaring IB60 aan te vragen bij de Belastingdienst. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een belastingaangifte ingediend heeft. Niet in alle gevallen blijkt uit het IB60 formulier dat er geen sprake is van inkomen uit arbeid (bijv. in geval van een uitkering). In dat geval moet u aanvullende bewijsstukken overleggen waar- uit blijkt dat wel sprake is van inkomen maar niet van inkomen uit arbeid.

Wat is een Inkomensverklaring IB60?

Een inkomensverklaring IB60 is in feite bedoeld om andere (overheids)instanties, die geen inzage hebben in de inkomensgegevens van burgers, te informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woonstichting die graag wil weten hoeveel inkomen iemand heeft om vast te kunnen stellen of iemand voor een bepaalde huurwoning in aanmerking komt. Indien een belastingplichtige een be- roep doet op een dergelijke inkomensafhankelijke regeling van een (overheids)instantie dan wenst zij een overzicht waarop de inkomensgegevens van de belastingplichtige staat. Hij kan zich in dit geval wenden tot de Belastingdienst met het verzoek een inkomensverklaring IB60 te ontvangen. De verklaring moet aangevraagd worden voor de ouder die geen inkomen heeft, maar deze moet dus wel, eventueel via de partner, een aangifte ingediend hebben. 

Wat vragen wij u, als u geen toeslag krijgt? 

Voor de tariefstelling is het meest recente gezamenlijk jaarinkomen van toepassing. U kunt deze gegevens alvast digitaal aanleveren (directie@goedeherderschool.nl) of in een gesloten enveloppe, voorzien van uw naam, inleveren bij de leidsters. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw financiële gegevens. 

 

Heeft u toch nog vragen? Stuur dan een mail naar directie@goedeherderschool.nl dan kunnen wij uw vraag beantwoorden. Mogelijk is een afspraak handiger, dat kunnen we dan bepalen n.a.v. de vraag. 


Algemene Voorwaarden 2022 Ukkie Pukkie
PDF – 98,2 KB 326 downloads