Bestuur

Samenstelling:
Jozias de Koeijer: Directeur-bestuurder
Jacqueline van Dongen: algemeen bestuurslid. 

De Goede Herderschool en Ukkie Pukkie werken nauw met elkaar samen,. 
Stichting Ukkie Pukkie en Vereniging Scholen met de Bijbel hebben beiden eigen statuten en behouden op die wijze hun eigenheid. 

Voor de dagelijkse aansturing kunt u zich richten tot de leidsters.