Pukthema's

Wie is Puk?

Wij hebben een ‘knuffel’ vriendje op Ukkie Pukkie. Hij heet Puk. Puk is een echt speelkameraadje, en maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen. Spelenderwijs worden de kinderen m.b.v. Puk in hun taalontwikkeling gestimuleerd. Ze leren ze samen met hem nieuwe dingen op het gebied van spreken, luisteren, en sociale-en communicatieve vaardigheden. Via Puk wordt op een veilige, prettige manier interactie uitgelokt, zowel verbaal als non-verbaal. Ook krijgen de peuters de eerste voorzichtige stapjes op rekengebied aangeboden. Puk gaat dagelijks mee in de kring en doet ook mee met de meeste activiteiten. Hij is onderdeel van een totaal programma, dat bestaat uit 10 thema’s die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Elk thema bevat speelse activiteiten, spelletjes, kringgesprekjes, liedjes en verhaaltjes. Inmiddels zijn de thema’s door de leidsters verder uitgebreid.

Puk thema’s

 • ‚ÄčWelkom Puk
 • Ik en mijn familie
 • Puk in het verkeer
 • Knuffels
 • Puk in de lente
 • Puk in de zomer
 • Puk in de herfst
 • Puk in de winter
 • Dit ben ik
 • Puk op de boerderij
 • Hoera een baby
 • Hatsjoe
 • Eet smakelijk
 • Reuzen en kabouters

De globale inhoud van elk thema wordt u per mail toegestuurd, evenals de liedjes die we erbij zingen. Bij elk thema horen de kinderen ook veel ‘nieuwe’ woorden die wij regelmatig via allerlei activiteiten zullen aanbieden en herhalen. Natuurlijk is het leuk als jullie thuis deze woorden ook gebruiken, zodat de kinderen ze spelenderwijs eigen kunnen maken. Veel kinderen zullen al verschillende 'nieuwe' woorden kennen, maar voor minder taalvaardige kinderen kan deze manier van taal aanbieden een extra goede hulp zijn.