Kind volgsysteem

Voor- en vroegschoolse educatie.

Op alle kinderopvanglocaties in Ermelo wordt gewerkt met het taalstimulerings-programma PUK&KO. Het is een totaalprogramma op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Spelenderwijs laat PUK&KO peuters groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, woordenschat en sociaal- communicatieve vaardigheden. Het programma bevat praktische handvatten om peuters bij hun ontwikkeling te begeleiden.  Peuters die extra ondersteuning nodig hebben voordat zij op de basisschool starten, kunnen in een klein groepje of alleen met de juf aan de activiteiten werken. De onderwerpen sluiten aan bij de kennis en vaardigheden die de kinderen al hebben opgedaan. Ook zijn er activiteiten die met de hele groep kunnen worden uitgevoerd. Er valt altijd wel weer iets nieuws te leren van elkaar of van de juf. Bij het programma horen mooie voorleesboeken, spelletjes, knutselideeën....enz. En natuurlijk PUK, een heel lief vriendje, die de kinderen graag wat wil leren. Maar soms heeft hij zelf ook wel een beetje extra hulp nodig van de kinderen!

Kind volgsysteem

Vanaf de eerste dag volgen wij de ontwikkeling van uw kind in stapjes. Wij observeren o.a. de taalontwikkeling, de motoriek, het spel en het sociaal-emotionele gedrag van uw peuter tijdens zijn of haar verblijf op de peuterspeelzaal. Niet alleen is het leuk om te zien hoe uw peuter zich ontwikkelt, maar ook is het belangrijk om op deze manier eventueel vroegtijdig b.v een taalachterstand of afwijkend gedrag te signaleren. Uw kind kan dan indien nodig wat extra aandacht en/of begeleiding krijgen, dit in overleg met u als ouder. Het is ook mogelijk om uw kind in dit geval vaker de kinderopvang te laten bezoeken, zonder te veel extra kosten! 

Wanneer uw peuter ons gaat verlaten spreken wij de observatie met u door, en kunt u het na ondertekening overhandigen aan de juf en/of meester van de basisschool. Natuurlijk kunt u altijd tussentijds vragen hoe het gaat, en zullen wij u zeker op de hoogte houden wat betreft de ontwikkeling van uw kind.